DMT’s høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede byspildevandsdirektiv

Udgivet d. september 1, 2023
Kategori: Vand

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.

Dansk Miljøteknologi takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med Miljøspecialudvalgets rammenotat vedr. det reviderede Byspildevandsdirektivet. Vi er meget positivt stemte overfor udkastet, og har kun få kommentarer:

  • Regeringen støtter monitorering af emissionerne, men det er vigtigt, at det bliver understreget, at det skal være de faktiske emissioner. Det vil sige monitorering fremkommet ved hjælp af direkte målinger, og ikke via faktormodeller. I det tilsendte udkast står det ikke helt klart, men det gør en stor forskel. Formuleringen findes dels under Regeringens generelle holdning samt i selve indstillingen.
  • I lyset af det spanske formandskabs seneste udkast, hvor der bl.a. slækkes på kravene i forhold til klimaneutraliteten, mener vi, at der skal justeres en anelse i indstillingens vægtning. Vi anser det som helt nødvendigt, at punkt nummer 2) arbejdet med at sikre, ”at målene for energi- og klimaneutralitet bliver mere ambitiøse” tildeles stor vægt.