DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

Udgivet d. juni 10, 2022
Kategori: Vand

DMT mener, at den økonomiske regulering af vand- og spildevandsselskaber skal understøtte innovation og teknologiudvikling.