DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Udgivet d. august 31, 2021
Kategori: Vand

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg.