DMT afholder årsmøde 26. februar hos Kamstrup - Venstres formand Troels Lund Poulsen er politisk hovedtaler

Dansk Miljøteknologi afholder årsmøde 26. februar 2024 fra kl. 12-18 med efterfølgende middag. Mødet afholdes hos Kamstrup i Stilling ved Skanderborg.

 

 

 

 

Dato: 26. februar 2024 kl. 12.00 – 20.00

Mødested: Kamstrup A/S, Industrivej 28, 8660 Skanderborg

Grønne danske førerpositioner – nu og i fremtiden.

Danmark har traditionelt haft et stærkt grønt omdømme, og derfor har vi den selvforståelse, at vi er en grøn førernation. Men på flere områder er vi ikke så langt fremme mere, og andre lande ser også muligheder i den grønne omstilling. Det betyder, at Danmarks konkurrenceevne i forhold til de grønne teknologier er under pres. Hvis vi skal bibeholde vores position – og grundlaget for at kunne opdyrke nye markeder – er det derfor nødvendigt med politiske tiltag, der fordrer gode nationale rammer for grøn innovation.

Der er vilje og talent i erhvervslivet til at yde en stor indsats, og vælgerundersøgelser placerer igen og igen klima og miljø højt på vælgernes dagsorden. Men hvordan omsætter vi det til politisk handling i form af regulering og investeringer, der kan fremme den danske miljøteknologiske branche? En indsats der er bydende nødvendig for at skabe et stærkt hjemmemarked, så brugen af miljøteknologi herhjemme kan fungere som et udstillingsvindue til gavn for den grønne eksport.

Det er et af de spørgsmål, vi sætter på dagsordenen, når Dansk Miljøteknologi inviterer til Årsmøde den 26. februar 2024 hos vores medlemsvirksomhed Kamstrup i Stilling v. Skanderborg.

Årsmødet er en årlig tilbagevendende begivenhed som er åben for alle, der er interesserede i den miljøteknologiske dagsorden. Her sætter vi branchen, politikere, embedsfolk og grønne interessenter stævne for at diskutere nogle af de helt aktuelle dagsordener, der rører sig i det grønne segment af dansk erhvervsliv, som vores medlemmer repræsenterer.

Pris: 1500 kr. for medlemmer/ 2500 kr. for ikke-medlemmer. Deltagelse i middagen koster yderligere 500 kr.

TRYK HER FOR AT GÅ TIL TILMELDING


PROGRAM


12.00 – 12.45
Ankomst
Vi byder på lidt at drikke og en sandwich


12.45 – 13.45
Generalforsamling
Kun for medlemmer


14.00- 14.15
Velkommen
Kirsten Brosbøl, forperson for Dansk Miljøteknologi
Mads Sckerl, direktør, Kamstrup


14.15 – 15.00
Politisk paneldebat
Vi har inviteret Karin Liltorp (M), Søren Egge Rasmussen (EL) og Camilla Fabricius (S)


15.00 – 15.45
Korte teknologipitches
I år har vi sammen med sekretariatet for MUDP i Miljøstyrelsen inviteret en række igangværende og nyligt afsluttede MUDP projekter. Projekterne vil kort præsentere deres resultater på scenen, og der vil efterfølgende være mulighed for at tage en snak med projekterne om teknologiudvikling og nye ideer.

  • Miljø SOS – Ny teknologi der kan beskytte vandmiljø under skybrud. V. Eva Kühne, EWA sensors.
  • VARGA – Transformation af renseanlæg til ressource anlæg med fokus på klimagasser – perspektiver og afledte aktiviteter i kommerciel og forskningsmæssig sammenhæng. V. Jeanette Agertved Madsen, Envidan
  • Cleanship – Afdækning af reduktionspotentiale for luftforurening fra den maritime sektor. V. Julie Tølbøl Rasmussen, Teknologisk Institut
  • Treatment Train – Avanceret rensning af miljøfremmede stoffer i vand. V. Caroline Kragelund, Teknologisk Institut
  • PFAS-Inator – Eliminering af PFAS-forbindelser fra vand. V. Tore Svendsen, ECT2

15.45 – 16.15
Pause
Netværk, kaffe og kage


16.15 – 17.15
Sessioner 
1. Vand i Power2X.
Diskussion af udviklingen for vandsektoren set i relation til etableringen af P2X i Danmark.

2. Klimagasser fra spildevandsanlæg.
Oplæg ved Pernille Højmark Hansen, Unisense Environment, og Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger-Veolia, om den kommende regulering af lattergasudledninger fra renseanlæg.

3. Klima- og energineutral vandsektor – hvor langt er vi?
Oplæg ved Ole Adeler, CEO i Envidan og næstformand i klimapartnerskabet for affald, vand og CØ, om revision af Parismodellen og hvordan branchen kommer i mål med klima- og energineutralitet.

4. Hvordan sikrer vi fastholdelse af det politiske fokus på luftområdet?
Oplæg ved Erik Christiansen, Dansk Miljøteknologi om de nyeste politiske tiltag og anbefalinger på luftområdet.


17.15 – 18.00
Politisk Hovedtale
Troels Lund Poulsen, formand for Venstre.


18.00-20.00
Middag