Decentral rensning af spildevand

Selvom langt det meste spildevand i Danmark ledes igennem et centralt renseanlæg, spiller decentral rensning en vigtig rolle ved særlige punktudledere som hospitaler og industrivirksomheder, der udleder stoffer, som der ikke renses for på det centrale renseanlæg.

Spildevand fra en lang række industrier og aktiviteter må derfor ikke ledes direkte til rensning på forsyningernes renseanlæg. Derfor er mange industrier pålagt enten at etablere en lokal for-rensning eller at finde en alternativ løsning. Det kunne f.eks. være bortskaffelse hos specialiserede, private spildevandsrenseanlæg.

Dansk Miljøteknologi mener, at decentral rensning af spildevand skal ses som et supplement til central rensning, ikke et alternativ. De centrale renseanlæg kan ikke håndtere den meget brede vifte af stoffer, der kan tilledes fra et område med mange forskellige aktiviteter. Derfor kan der være brug for at rense ved kilden. I de tilfælde, hvor den decentrale rensning er så effektiv, at det behandlede spildevand kan ledes direkte til vandmiljøet, vil det også have den positive sideeffekt, at kloaksystemet aflastes.

Dansk Miljøteknologi arbejder for, at der stilles skrappe krav til rensning, så de eksisterende teknologier tages i brug. Det vil gavne et hårdt presset vandmiljø samt stille danske teknologileverandører stærkt på det globale marked, der i stigende grad efterspørger løsningerne.