Debat om implementering af miljøpolitik i Danmark

Debat om implementering af miljøpolitik i Danmark

EU-debat på Christiansborg skabte fokus på grøn omstilling ved implementering af EU-lovgivning.

EU-regulering har stor indflydelse på miljøpolitik i Danmark, og det er derfor vigtigt hvordan EU-lovgivning implementeres i dansk lov.

I regeringsgrundlaget understreges det, at utilsigtet overimplementering skal undgås. Men det påpeges også, at der skal ske særlige hensyn hvad angår klima og miljø. For her kan der være tungtvejende argumenter for at gå videre end blot en minimumsimplementering. Dels for at opnå den direkte effekt på miljø og klima. Dels fordi ambitiøs implementering er en forudsætning for innovation, udvikling og demonstration af danske grønne løsninger. Kun så længe vi har nationale ambitioner på det grønne område kan vi placere os blandt frontløberne.

Ved EU-debat  på Christiansborg 8. maj, blev flere pointer fremlagt og især fokus på den grønne omstilling, skabte bred enighed på tværs af kandidaterne. Her var også fælles bevidsthed om omkostningerne, der er ikke kan undgås, under arbejdet mod en grønnere fremtid.

Dansk Miljøteknologi har et vågent øje på lovgivninger fra EU, da størstedelen af dansk miljøpolitik kommer fra EU-regulering. Dansk miljøteknologi har bl.a. arbejdet for forbedret rensning af spildevand gennem EU’s byspildevandsdirektiv og lavere grænseværdier for luftforurening gennem EU’s luftkvalitetsdirektiv.

Debatten var arrangeret af Rådet for Grøn Omstilling med deltagelse af kandidaterne Lars Barfoed (M), Marianne Lynghøj (V), Niels Fuglsang (S) og Sigrid Friis (RV).