Dansk Miljøteknologi: Overvågningen af svovlemissioner til søs skal ikke nedlægges

Udgivet d. november 25, 2022
Kategori: Monitorering | Luft

Ved årsskiftet udløber statens bevilling til overvågningen af svovlemissioner fra skibe som vores medlem Explicit har stået for de seneste fire år.

I en artikel i magasinet Søfart udtaler Dansk Miljøteknologis formand Kirsten Brosbøl sig kritisk overfor at overvågningen ser ud til at stoppe. Alene i 2022 er antallet af overskridelser af svovlreglerne steget med 53 pct. sammenlignet med 2021. Denne stigning viser, at der er et stort behov for at fortsætte overvågningen, særligt set i lyset af at incitamentet til at snyde stiger i takt med at prisen på skibsbrændstoffer er skudt i vejret i år.

Ved at stoppe Explicits helikopterovervågning har Danmark ikke længere mulighed for at kontrollere om skibe på transit gennem de danske farvande overskrider kravene til indholdet af svovl i røggassen. Udviklingen af Explicits teknologi er støttet af MUDP, som staten derfor selv har skudt penge i at udvikle. Teknologien har vist sig særdeles effektiv til at fange svovlsyndere. Læs mere i artiklen i Søfart.