DANSK MILJØTEKNOLOGI HAR AFGIVET HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UDKAST TIL ÆNDRING AF DRIKKEVANDSBEKENDTGØRELSEN

Udgivet d. april 11, 2023
Kategori: Vand

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.