Dansk miljøteknologi har afgivet høringssvar til Miljøbeskyttelsesloven og Vandsektorloven

Udgivet d. december 19, 2023
Kategori: Vand | Jord

DMT har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om målrettet indsats for BNBO.