Dansk Miljøteknologi på Folkemødet 2024

Udgivet d. juni 14, 2024
Kategori: Nyheder | Vand

Er simpel rensning nok til at sikre fremtidens drikkevand? Det spørgsmål stillede vi på Folkemødet i år.

Flere og flere drikkevandsboringer indeholder pesticider og andre uønskede stoffer i så høje koncentrationer, at vandet ikke er egnet som drikkevand. Når en drikkevandsboring er forurenet, har vandværket i dag tre muligheder:

– Fortynde sig ud af problemet med rent vand fra andre boringer
– Forsegle boringen indtil forureningen er forsvundet
– Lukke boringen helt.

De seneste 25 år er mindst 262 boringer blevet lukket, og behovet for nye løsninger vokser i takt med antallet af forureninger. Derfor forsøgte vi at få svar på en række spørgsmål fra fagfolk og forskere.

Konklusionerne var, at det er nødvendigt at stoppe tilførslen af miljøfarlige stoffer til vores grundvand, da det er den mest miljømæssigt- og økonomisk forsvarlige måde at løse forureningsproblemet.  Men boringsbeskyttelse fjerner ikke de stoffer der allerede er i vores grundvand.  Derfor er det nødvendigt, i nogle tilfælde, at implementere avanceret rensning hos vandforsyningerne, indtil vores grundvandsmagasiner er rene nok til at vi trygt kan vende tilbage til simpel rensning. Derudover skal vi styrke samarbejdet mellem vandsektoren og forskningen for at finde frem til de helt rette teknologier til specifikke udfordringer.

Tak til Theis Nikolaj Gadegaard, markedschef i Krüger-Veolia, Søren Birch, Direktør for Byggeri & Anlæg hos HOFOR, Christian Ege, Rådet for Grøn Omstilling, Jens Ejnar Kristensen, Næstformand i Danske Vandværker og vandforsyningschef i Birkerød Forsyning og Cejna Anna Quist-Jensen, Ekspert i vand- og spildevandbehandling, membranteknologi og ressourcegenvinding ved AAU