Brændeovne

Røg fra brændeovne

Ifølge beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet er partikelforurening fra brændeovne årsag til op mod 550 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år. På europæisk plan kan 400.000 for tidlige dødsfald årligt knyttes til forurening med fine partikler som især stammer fra brændeovne. Dårlig luft er skyld i sygdomme som lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. De samfundsøkonomiske omkostninger er store, og det er de menneskelige omkostninger også. Men den positive del af historien er, at vi ikke behøver at vælge mellem brændeovnens hygge og danskernes sundhed. Vi kan få begge dele.

Kravet til alderen på brændeovne, der skal udskiftes under ejerskifteordningen, bør som minimum skærpes fra 2003 til 2008. Nyere brændeovne forurener mindre, og håndhævelse af reglerne bliver betydeligt nemmere, idet alle brændeovne fra 2008 og frem skal have en såkaldt prøvningsattest, som gør det let for skorstensfejeren at aldersbestemme brændeovnen.