Vandvision 2025

I 2030 skal Danmark være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

Vi skal fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser inden for branchen. Danmark skal øge innovationen og udbygge sin position som vækstcenter for smarte vandløsninger. Derigennem skal vi være med til at leve op til FN’s Verdensmål og samtidig øge eksporten og skabe jobs i Danmark.

Det er blandt hovedpunkterne i branchens Vandvision, som blev vedtaget på Vandtopmøde i februar 2015. DANVA, Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri og DI Vand arbejder sammen med Miljøministeriet om at implementere vandvisionen, og har i dialog med vandsektoren udviklet en fælles handlingsplan og fælles satsningsområder.

Du kan læse  mere på https://www.vandvision.dk/