ARTIKEL FRA DANSK MILJØTEKNOLOGI: UDSIVNING AF KLIMAGASSER FRA RENSNINGSANLÆG OG BIOGASANLÆG GØR GRØN GAS SORT

Udgivet d. juni 26, 2023
Kategori: Vand

Danske spildevandsanlæg belaster klimaet med ukendte mængder af udsivende klimagasser – nye måleteknikker kan skabe overblik