Årets sidste møde i Vandpolitisk Netværk er blevet afholdt og bød på spændende oplæg og livlig debat om drikkevand

Udgivet d. december 5, 2022
Kategori: Vand

Hvordan skaber vi en sammenhængende strategi for beskyttelse af vores grund- og drikkevand? Hvad er den rette model? og hvorfor er det så svært, når alle er enige om målet? Disse spørgsmål blev i dag drøftet i Vandpolitisk Netværk, som arrangeres af Dansk Miljøteknologi og DANVA.

Der var spændende oplæg ved Klimaskovfonden, Skanderborg- og Aalborg Forsyning og NIRAS og en livlig paneldebat mellem Carl Emil Larsen, Direktør i DANVA, Anders Panum Jensen, Miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, Kirsten Brosbøl, Forperson i DMT, Ida Ruge-Andersen Friis, Politisk Chef i Danske Vandværker og Lars Midtiby, Direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Fra Dansk Miljøteknologi understregede forperson Kirsten Brosbøl, at det er afgørende, at vi har det lange lys på og passer på den danske grundvandsressource, så vi også fremadrettet kan hente rent grundvand op til drikkevand. Men samtidig er der brug for handling overfor de problemstoffer, som vi finder i indvindingsboringer i dag. Her er privat-offentligt samarbejde helt afgørende, og forsyningerne bør have ordentlige rammer, og fleksibilitet til at sikre leveringen af rent drikkevand med brug af renseteknologier, når der er behov for det. Derfor skal vi fortsat investere i teknologiudvikling – ikke kun for at sikre det danske vand, men også så vi kan bidrage til at løse vandudfordringen globalt! 

Der vil nu blive samlet op på budskaber, som vil blive videreformidlet til en ny regering, så vi forhåbentlig i denne regeringsperiode kommer videre fra ord til handling!