ALTINGET PÅ BAGGRUND AF EN HENVENDELSE FRA DMT: NYE SKIBE ER LANGT FRA AT OVERHOLDE KRAV TIL LUFTFORURENING

Udgivet d. maj 17, 2023
Kategori: Luft

Dansk Miljøteknologi har haft en god dialog med Altinget, der nu har skrevet en artikel, der sætter spot på problemstillingen om, at store, nybyggede skibe har alt for høje udledninger af NOx, hvilket både er et alvorligt miljø- og sundhedsskadeligt problem. Læs mere her.

Vores medlem Explicit har bidraget med data til undersøgelsen i det EU finansierede SCIPPER Project, som viser, at langt størstedelen af de nybyggede skibe, som ellers skulle overholde nye skærpede grænseværdier, har alt for høje udledninger. Årsagen kan være, at nye skibe sejler med lavhastighedsmotorer, der godt nok udleder mindre CO2, men hvor sideeffekten desværre kan være forhøjede NOx-værdier. Løsningen er derfor at sætte ind med katalytisk rensning, som vores medlemmer Umicore og Topsøe kan levere.

Det er derfor paradoksalt, at myndighederne ikke vil prioritere at udføre målinger til søs, hverken for at afsløre forhøjede NOx udledninger eller snyd med svovludledninger – som DMT tidligere har skrevet om. Bevillingen til overvågningen er fjernet i dette års finanslov.

Hele artiklen kan læses her (artiklen er bag betalingsmur)