2. runde af Vandpolitisk Netværk

2. runde af Vandpolitisk Netværk

De første 3 møder i DANVA og Dansk Miljøteknologi er vel over stået og vi åbner nu op for 2. runde!
Overskrifterne for de næste 3 møder lyder:

8. oktober 2020: Verdensmål i Vandsektoren 
På dette møde stiller vi skarpt på praktiske erfaringer og eksempler fra forsyninger og virksomheder på,
om hvordan Verdensmålene kan bruges i vandsektoren og hvordan kan vi bruge verdensmålene til at levere på miljøkrav?
Der vil være politisk dialog mellem Mette Gjerskov MF for Socialdemokratiet, samt oplæg fra Ole Pedersen Johnsen, direktør i Billund vand og Energi, Jonas Fredsted Villadsen, Grundfos og Miriam Feilberg, DANVA.

2. november 2020: Vand, forskning og udvikling – Hvor er pengene?
Hvilken rolle spiller forskning, udvikling og innovation i bestræbelserne på at forfølge en effektiv og bæredygtig vandsektor og kan vandsektoren arbejde strategisk med forskning udvikling og innovation?
Hvordan kan vi blive bedre til at bruge de støtteordninger for forskning, som er i EU?
Og er rammer og incitamenter indrettet så det understøtter de politiske ambitioner for vandsektoren?

Dagens politiske gæst er Stinus Lindgreen, MF (RV) (tbc), og der vil være oplæg fra Claus Felby, Novo Nordisk Fonden (tbc), Peter Steen Mikkelsen, DTU, Jes la Cour, professer emeritus ved Lund Universitet, Niels Henrik Mortensen om MUDP samt Sune Ebbesen fra Innovationsfonden.

3. december 2020: Bedre sammenhæng og planlægning i vandsektoren
På møde fokuserer vi på problemstillinger i relation til behov for mere sammenhæng i planlægningen, herunder ift.opgavefordeling mellem ejerkommuner og forsyninger.
Der vil være politisk dialog mellem Anne Paulin, MF for Socialdemokratiet og Carsten Kissmeyer, MF for Venstre.

Se program for 1. runde her

Se program for 2. runde her

Tilmeld dig her

Carl-Emil Larsen, direktør DANVA og Søren Bukh Svenningsen, direktør Dansk Miljøteknologi