Vi mener

Præsentationer fra Topmødet d. 27. januar

Præsentationer fra Topmødet d. 27. januar

Se her alle præsentationerne fra vores Topmøde. Både fra det spændende program om formiddagen, men også fra alle sporerne.

Anbefalinger fra Dansk Miljøteknologis Topmøde

Anbefalinger fra Dansk Miljøteknologis Topmøde

Dansk Miljøteknologi afholdte et vellykket og spændende Topmøde mandag d. 27. januar. Mødet inkluderede 4 spor om henholdvis vand, luft, klimatilpasning og cirkulær økonomi. Det resulterede i 12 anbefalinger til politikerne, 3 fra hvert spor.…

Bedre rensning af spildevand med hensyn til kviksølv og andre miljøfremmede stoffer

Bedre rensning af spildevand med hensyn til kviksølv og andre miljøfremmede stoffer

Se Miljøstyrelsens oplæg på vores Topmøde mandag d. 27. januar her.

Kemiske stoffer i vandmiljøet bliver »nærmest ignoreret«

Kemiske stoffer i vandmiljøet bliver »nærmest ignoreret«

Dansk Miljøteknologi udtaler sig i Ingeniøren om kemi i vandmiljøet.

Nyt notat fra Partnerskabet: Bæredygtige flybrændstoffer

Partnerskabet har netop udgivet dette notat, der henviser sig til beslutningstagere og i kort form summerer potentialer, barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Notatet samler en række konkrete anbefalinger til politikerne.

Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

ÅBENT FOR TILMELDINGER NU

Høring i Folketinget om Bioøkonomi

Succesfuld høring i Folketinget om bioøkonomi med fælles budskab om behov for national bioøkonomistrategi. Miljø- og fødevareudvalget følger op. Se hele høringen her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6314.aspx?as=1#player

Velkommen til to nye medlemmer i DMT

Velkommen til to nye medlemmer i DMT

Dansk Miljøteknologi byder henholdsvis RSG Nordic og Norsk Analyse velkommen i foreningen Vi glæder os til samarbejdet!

Artikel i Politiken om kontrollen med skibes svovludledning

Artikel i Politiken om kontrollen med skibes svovludledning

Politiken har taget emnet omkring håndhævelse af de netop ikrafttrådte svovlregler op. Artiklen citerer Jørn Jespersen for et ønske om et stærkere grønt diplomati, og Danske Rederier udtaler, at også de bakker op om en… Læs mere

DANSK MILJØTEKNOLOGI SØGER NY DIREKTØR

DANSK MILJØTEKNOLOGI SØGER NY DIREKTØR

Læs stillingsopslaget her