Vi mener

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT høringssvar vedr. udkast til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren og styrkelse af takstkontrol

DMT mener, at den økonomiske regulering af vand- og spildevandsselskaber skal understøtte innovation og teknologiudvikling. Læs høringssvaret her.

DMTs input til Energistyrelsens arbejde med ny regulering for måling af metantab

DMTs input til Energistyrelsens arbejde med ny regulering for måling af metantab

Et måleprogram skal fastlægges på den rigtige måde og inkludere kvantificering af det totale metantab for at nå 1 %-målsætningen i klimafremskrivningen.

NOx, svovl og klimagasser fra skibsfarten skal nedbringes - DMT på luftvisionens konference om maritime emissioner

NOx, svovl og klimagasser fra skibsfarten skal nedbringes - DMT på luftvisionens konference om maritime emissioner

Vi skal fremme måling, dokumentation og kontrol via klog regulering og hjælpe politikerne på Christiansborg til at fastholde momentum for den grønne omstilling i det maritime erhverv både nationalt, regionalt og internationalt. Dette arbejde løftes… Læs mere

Dansk Miljøteknologi på Folkemødet

Dansk Miljøteknologi på Folkemødet

Book formand Kirsten Brosbøl eller sekretariatschef Helle Bach Rungø til events om bæredygtig udvikling gennem teknologiske løsninger.

Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Klare budskaber til ekspertgruppen arbejde med CO2-afgift i vandsektoren

Der blev videregivet vigtigt input fra branchen til ekspertgruppens arbejde med en CO2-afgift i vandsektoren på mødet i Vandpolitisk Netværk.

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

DMTs input til implementeringen af drikkevandsdirektivets regler på Legionellaområdet

EU’s drikkevandsdirektiv er blevet revideret, og de nye regler står foran implementering i dansk lov. Det kommer bl.a. til at få betydning for den danske Legionella-indsats, fordi det nye direktiv stiller krav om både grænseværdier… Læs mere

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

Vejledning til omkostningsbekendtgørelsen skal fremme klimatilpasning

DMT har afgivet høringssvar vedr. vejledningsudkast til omkostningsbekendtgørelsen. Læse høringssvaret her.

Tak for en vellykket workshop om miljøfarlige stoffer

Tak for en vellykket workshop om miljøfarlige stoffer

Workshoppen bød på mange vigtige input, der vil indgå i arbejdet med at sætte handling bag regeringens strategi for miljøfarlige stoffer.

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

DMT høringssvar vedr. vejledning om blødgøring af drikkevand

Vejledningen om blødgøring af drikkevand skal fremme en energi- og klimarigtig vandsektor og øget drikkevandskvalitet. Læs høringssvaret her.