Vi mener

DMT i magasinet TEKNIK OG MILJØ: Kommunalt handlerum i forhold til forureningen fra brændeovne

DMT i magasinet TEKNIK OG MILJØ: Kommunalt handlerum i forhold til forureningen fra brændeovne

Kommuner bør kunne udpege byområder, hvor der kan stilles krav til udledning af skadelige partikler fra brændefyring. Læs artiklen her.

Møder i Dansk Miljøteknologi - forår 2021

Møder i Dansk Miljøteknologi - forår 2021

I Dansk Miljøteknologi er vi allerede godt i gang med forårets mange spændende møder. Få overblikket over alle møder i foråret 2021 her.

Program for Vandpolitisk Netværk 2021

Program for Vandpolitisk Netværk 2021

Vi ser frem til et år spækket med spændende møder i Vandpolitisk Netværk. Læs mere om mødeprogrammet for 2021 her.

Dansk miljøteknologis position på afgift på drivhusgasser og klimamålet

Dansk miljøteknologis position på afgift på drivhusgasser og klimamålet

DMT støtter Klimarådets anbefaling om en CO2-afgift. Klimateknologier er helt centrale for reduktionsmålene og findes allerede på markedet.

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Foråret 2021 byder på en række spændende møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering. Læs mere om mødeprogrammet her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Vandplaner skal ikke længere være på forurenernes vilkår

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Vandplaner skal ikke længere være på forurenernes vilkår

I 1980’erne var den danske miljøindsats på sit højdepunkt, og vi fik vendt negative tendenser til det bedre. Men i dag er vanddebatten domineret af nøl og besparelser. Vi skal finde ambitionerne frem igen!

Input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT har sendt input til klimaforhandlingerne på landbrugsområdet til partiernes klimaordførere. Læs mere om anbefalingerne her.

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådet peger i sin netop udgivne statusrapport på, at vi med de allerede vedtagne initiativer alene ser ud til at nå en tredjedel af 70 % reduktionsmålet i 2030 (1), og at regeringen ikke har… Læs mere

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere