Vi mener

Fokus på proteinværdikæder

Fokus på proteinværdikæder

2. oktober 2019 Afholdes hos Miljø- og Fødevareministeriet. Mere information hos Mette Boye: mb@danskmiljoteknologi.dk

MUDP er forudsætning for ambitiøs grøn politik

MUDP er forudsætning for ambitiøs grøn politik

Bestyrelsen i Dansk Miljøteknologi med en udtalelse til Regering og Folketing angående kommende klimalov. Læs hele udtalelsen her

Grønne kræfter i EU-Parlamentet bliver en helt afgørende brik, hvis vi skal lykkes med at løfte vand ind i klima- og energipolitikken

Grønne kræfter i EU-Parlamentet bliver en helt afgørende brik, hvis vi skal lykkes med at løfte vand ind i klima- og energipolitikken

I sidste uge havde Dansk Miljøteknologi arrangeret et besøg på bl.a. Billund Vand og Energi for EU-parlamentariker Pernille Weiss (K). Læs mere om indholdet i artikel fra WaterTech!

Se mere om samråd med miljøministeren om kloakoverløb

Se mere om samråd med miljøministeren om kloakoverløb

Minister vil styrke viden – læs her Nu skal der styr på kloakoverløb – læs her Se TV fra samråd her

Politisk handling for reduktion af overløb

Politisk handling for reduktion af overløb

Miljøminister Lea Wermelin har afgivet svar på en række udvalgsspørgsmål omkring overløb, og hun gør klar til politisk handling. Se alle svarene her.

Dansk Miljøteknologi med opfordring til Dan Jørgensen

Dansk Miljøteknologi med opfordring til Dan Jørgensen

Dan Jørgensen skal se på innovation i vandsektoren, for det er nødvendigt at flytte fokus fra kortsigtede besparelser til langsigtet innovation. Ellers når Danmark ikke målet om at blive verdensførende inden for vandteknologier og fordoble… Læs mere

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Dansk Forsyning har brug for en ny, grøn start.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Dansk Forsyning har brug for en ny, grøn start.

Direktør Jørn Jespersen efterlyser klare signaler fra den nye minister. Dan Jørgensen bør melde klart ud, at han skrotter den gamle forsyningsplan. Læs hele indlægget her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget om overløb

Dansk Miljøteknologi i Altinget om overløb

Overløbene har i årevis været et overset miljøproblem, men der er løsninger, påpeger Dansk Miljøteknologi.

DR har haft stort fokus på problemerne ved overløb til naturen

DR har haft stort fokus på problemerne ved overløb til naturen

I løbet af sommerferien har Danmarks Radio haft fokus på problemerne med overløb til naturen, og den manglende registrering af udledningen af det urensede kloakvand. Historien gik ud på alle sendeflader med udtalelser fra Jørn… Læs mere

God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

Dansk Miljøteknologi har modtaget midler fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) til at videreføre og opskalere Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering i de næste to år. Dansk Miljøteknologi ser frem til at undersøge potentialer og barrierer…