Vejledning om svømmebade

Høringssvar om vejledning om svømmebade – NST – 400-00009

Miljø- og sundhedskrav bør efter Dansk miljøteknologis opfattelse så vidt muligt fastsættes som mål for vandkvalitet eller luftkvalitet og dermed som resultatet af den benyttede løsning – og ikke som specifikke krav om at anvende en bestemt teknologi.

Det er afgørende for innovation og udvikling, at lovgivning og myndigheder stimulerer til stadig bedre løsninger gennem fokus på kvaliteten – og ikke bremser innovationen gennem krav om anvendelse af bestemte teknologier.

Filtrering af vandet i svømmebade bør være så effektiv, at den resulterende vandkvalitet lever op til eller er bedre end den i bekendtgørelsen fastlagte niveauer for klor-restprodukter.

På den baggrund foreslår vi, at formuleringen i 5.1.9 udgår (Filtreringen bør være så effektiv, at den også fjerner mikroorganismer og kolloide partikler (partikler < 1ym) og f.eks. erstattes med:

”Filtreringen bør være så effektiv, at den resulterende vandkvalitet fremstår fri for partikler og fuldt ud lever op til eller overgår kravene i bekendtgørelsen med hensyn til vandkvalitet og indeklima”.

Det er efter Dansk Miljøteknologis opfattelse ikke en korrekt fremgangsmåde, at man i en vejledning stiller skrappere (men ikke vel beskrevne) krav, som ligger ud over kravene i bekendtgørelsen. Det ville være at lovgive gennem vejledninger, og også af den grund bør formuleringen i 5.1.9 udgå som nævnt ovenfor.

Med venlig hilsen
Jørn Jespersen
Dansk Miljøteknologi