Vandpolitisk Netværk 2023

Vandpolitisk Netværk 2023

Fire spændende møder er i støbeskeen for Vandpolitisk Netværk 2023. Se det foreløbige program her!


VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2023


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


Møde 1: Klimatilpasning: klimatilpasningsplan, muligheder og hvordan kommer vi videre?

Tidspunkt: April 2023


Møde 2: Klima- og Energineutral vandsektor: status og hvordan når vi i mål?

Tidspunkt: Juni 2023


Møde 3: Miljøfarlige stoffer og PFAS

Tidspunkt: September 2023


Møde 4: Drikkevand

Tidspunkt: December 2023


Pris for deltagelse i 4 møder = 8.000 kr.

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi, e-mail: ssh@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 3013 6723