Arkiv

Notat om omkostninger til oprensning af pesticidpunktkilder

Dansk Miljøteknologi har foretaget en vurdering af omkostningsniveauet til håndtering af pesticidpunktkilder i notatet pulje til oprensning af pesticidpunktkilder. Notatet er et tillæg til et tidligere udarbejdet forslag (sommeren 2012) om etablering af pulje til håndtering…