Arkiv

Udkast til Bygningsreglementet 2018

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi

Fokus på legionella i varmtvandssystemer

Fokus på legionella i varmtvandssystemer

Dansk Miljøteknologi har arbejdet på at skabe politisk opmærksomhed omkring legionellasmite fra varmtvandssystemer. Nu har Sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby redegjort for udviklingen af legionella-tilfælde i Danmark, og det viser sig at der er…

Udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Høringssvar fra Dansk Miljøteknologi