Så er den nye udgave af Dansk miljøteknologi ude!

Så er den nye udgave af Dansk miljøteknologi ude!

I dette nummer kan I bl.a. læse om:

  • Håndhævelse af krav til udledninger fra skibsfart
  • Generationsforureninger
  • Kloakoverløb
  • EU’s direktiv om byspildevand
  • Potentialer i udnyttelse af bioressourcer
  • Klimagevinster ved bedre gyllehåndtering
  • Genbrug af renset luft i industrien
  • Grøn forskning

Læs magasinet her