Vi arbejder for bæredygtig bioraffinering

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering har til formål at samle danske aktører indenfor bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering på tværs af værdikæden. Miljøteknologiske virksomheder (store og små), fødevarevirksomheder, interesseorganisationer, universiteter og myndigheder samarbejder om styrkepositioner, innovation, demo-projekter og videndeling. Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering modtager 2019-2021 støtte fra GUDP.

Politisk konference om turbo på dansk bioraffinering

Politisk konference om turbo på dansk bioraffinering

april 2020 Mere information hos Mette Boye: mb@danskmiljoteknologi.dk

Fokus på bæredygtigt flybrændstof

Fokus på bæredygtigt flybrændstof

26. november 2019 Mere information hos Mette Boye: mb@danskmiljoteknologi.dk

Fokus på proteinværdikæder

Fokus på proteinværdikæder

2. oktober 2019 Afholdes hos Miljø- og Fødevareministeriet. Mere information hos Mette Boye: mb@danskmiljoteknologi.dk

Gå til arkiv

Nuværende medlemmer af Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...