Vi arbejder for bæredygtig bioraffinering

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering har til formål at samle danske aktører indenfor bioøkonomi og bæredygtig bioraffinering på tværs af værdikæden. Miljøteknologiske virksomheder (store og små), fødevarevirksomheder, interesseorganisationer, universiteter og myndigheder samarbejder om styrkepositioner, innovation, demo-projekter og videndeling. Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering modtager 2019-2021 støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram)

Debatindlæg: Husk bioøkonomien i Klimapartnerskaberne

Debatindlæg: Husk bioøkonomien i Klimapartnerskaberne

Debatartikel fra Altinget 20. november 2019: Regeringen har med store ambitioner lanceret 13 nye klimapartnerskaber. Bioøkonomi har mange klima- og… Læs mere

Bioraffinering og protein - nyt notat fra Partnerskabet

Bioraffinering og protein – nyt notat fra Partnerskabet

Partnerskabet mødtes hos Miljø- og Fødevareministeriet 2.10.19 for at diskutere potentialer og barrierer for kommercialisering af proteinværdikæder i Danmark. Mødet… Læs mere

Høring i Folketinget om bioøkonomi og konference 6. februar 2020

Høring i Folketinget om bioøkonomi og konference 6. februar 2020

Sæt X i kalenderen d. 6.2.20, hvor Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg inviterer til åben høring på Christiansborg om bioøkonomi. Høringen… Læs mere

Gå til arkiv

Nuværende medlemmer af Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...