Historie

I perioden fra foreningens start i 1974 til 1980 blev sekretariatsfunktionen varetaget af Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark.

I 1980 blev sekretariatsfunktionen overtaget af Entreprenørforeningen (senere Dansk Byggeri).

Op igennem 1990’erne og begyndelsen af 00’erne fungerede foreningen på et lavt aktivitetsniveau.

I 2007 besluttede bestyrelsen at reaktivere og revitalisere foreningen med henblik på at arbejde for en politisk stærkere interessevaretagelse for de miljøteknologiske virksomheder inden for vandsektoren.

Jesper Nybo Andersen, adm. dir. i Orbicon, blev i juni 2007 nyvalgt som formand, og bestyrelsen besluttede at ansætte en konsulent til at varetage driften af sekretariatet og til at igangsætte en udvikling af medlemskredsen og aktivitetsniveauet.

I 2008 skiftede foreningen navn til brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

I juni 2009 besluttede generalforsamlingen, at foreningen nu også kan optage miljøteknologiske virksomheder inden for ren luft området, og vedtægterne blev ændret, så arbejdsområdet nu er ”vand, luft og jord”.

Fra revitaliseringen i 2007 til nu (2015) er foreningen vokset kraftigt – fra 14 medlemsvirksomheder til 82, samtidig med, at det økonomiske grundlag gradvist er blevet styrket for at finansiere det øgede aktivitetsniveau. I dag har foreningen en direktør, en fuldtids projektleder og miljøpolitisk medarbejder og en politisk og økonomisk konsulent. Desuden samarbejder foreningen fast med 1 freelance journalist.

I august 2009 flyttede sekretariatet til Dansk Energis hus på Rosenørns Alle på Frederiksberg, og Dansk Energi har siden da har varetaget bogholderi- og regnskabsfunktionen, IT-support samt forsendelse og distribution. Ligesom Dansk Miljøteknologi benytter møde og receptionsfaciliteter hos Dansk Energi.

Foreningen begyndte i efteråret 2009 at udgive magasinet Dansk miljøteknologi halvårligt. Magasinet henvender sig til politiske beslutningstagere i stat og kommuner, centraladministration og miljøforvaltninger samt presse og offentlighed.

Dansk Miljøteknologi baserer sig på en stærk og meget aktiv deltagelse fra mange medlemsvirksomheders og deres medarbejderes side i form af medlemsmøder, faglige netværk, projekter og bidrag til det løbende faglige og politiske arbejde.

i juni 2012 blev Claus Witt, adm. dir. i Grundfos, valgt som ny formand.