Aktiviteter

2 årlige stormøder
Vi afholder Miljøpolitiske Topmøde i januar og Årsmøde og generalforsamling i juni hvert år. Stormøderne er mødested for den miljøteknologiske branche med deltagelse af fremtrædende politikere, eksperter og meningsdannere.

Analyser og projekter
Vi udarbejder analyser, oplysningsmateriale og opgørelser med relevans for den miljøteknologiske sektor. Særskilte projekter kan udarbejdes efter aftale om køb af bistand hos sekretariatet, hvis projektet ligger i periferien af foreningens handlingsplan.

Magasinet Dansk miljøteknologi
Vi udgiver et magasinet to gange årligt. Her sætter vi fokus på uløste miljøproblemer og på de teknologiske løsningsmuligheder. Magasinet læses af beslutningstagere i Folketing, kommuner, regioner og ministerier. Historier i bladet danner ofte baggrund for historier i landsdækkende medier.

Medlemsmøder
Vi holder medlemsmøder ruges til at fastlægge den politiske linje inden for specifikke emner. Alle medlemmer kan deltage i vores medlemsmøder og være med til at udstikke foreningens kurs og nye forslag over for kommuner, regioner, Folketing og EU.

Elektroniske nyhedsbreve
Vi udsender ca. 15 gange årligt et nyhedsbrev med nyt om kommende lovgivning, nyt fra ministerierne, arrangementer og ordninger på det miljøpolitiske område.

Høringssvar
Vi udarbejder høringssvar i forbindelse med ny lovgivning og administration på det miljøteknologiske område. Medlemmerne bidrager efter behov og opnår dermed indflydelse på kommende regler og rammebetingelser.

Netværk og samarbejde
Vi skaber en platform for netværk og samarbejde blandt medlemsvirksomhederne. Gennem Dansk Miljøteknologi har medlemmerne adgang til et stort netværk af miljøteknologiske virksomheder, informationer fra branchen og nye samarbejdsmuligheder

Adgang til beslutningstagere
Vi arbejder med tidlig interessevaretagelse gennem foreningens kontakter til relevante ministerier og politikere i Danmark og EU. Og vi hjælper medlemmer med at rette misforståelser og fordrejninger i den miljøpolitiske debat.

Adgang til medlemszone
Medlemmer i Dansk Miljøteknologi har adgang til hjemmesidens medlemszone “For medlemmer”. Her uploader vi mødereferater, debatoplæg, handlingsplaner og anden information tilegnet medlemmer.

Sæt dagsordenen og styrk branchen
Vi sætter miljøteknologi på den politiske dagsorden. Og medlemmerne inddrages og er med til at formulere branchens meninger og forslag. Det sikrer bl.a., at den samlede branche står stærkt i det politiske billede.