Midler til overvågning af svovludledning fra skibe sikres nu fire år frem

Midler til overvågning af svovludledning fra skibe sikres nu fire år frem

Fra Dansk Miljøteknologi skal der lyde ros til Miljø- og Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen, der nu skaber ro omkring svovlovervågningen i de danske farvande.

DMT medlem Explicit, der siden 2017 har stået for overvågningen med sniffere placeret på helikoptere, droner og på Øresundsbroen får lov til at fortsætte indsatsen. I alt afsætter regeringen 12 mio. kr. fordelt over 4 år til sikre en stærk kontrol med luftforureningen fra skibe.

Indsatsen med svovlovervågning rækker bredt ud i samfundet. Det er i alles interesse, at vi arbejder for at minimere skibenes negative effekt på luftkvaliteten, men det sætter også gang i hjulene hos danske producenter af røggasrensesystemer, som f.eks. scrubbere.

Derudover fungerer indsatsen som et udstillingsvindue for de teknologier vi udvikler og benytter her i Danmark. Det er vigtigt i forhold til eksportmuligheder og det udgør en af grundstammerne i Luftvisionen, som regeringen lancerede i januar.

En opfordring herfra er, at Danmark nu skal fastholde momentum og styrke det internationale diplomati for at sikre, at IMOs 2020-regler håndhæves internationalt også. Det vil sige, at skibe fra 2020 ikke må sejle på brændstof, der indeholder mere end 0,5 % svovl, medmindre skibet har renseteknologi installeret til at rense røgen. Derudover er det forbudt overhovedet at have ulovligt brændstof om bord.

Foto: Charlie9 Helicopters