Midler til overvågning af svovludledning fra skibe sikres nu fire år frem

Fra Dansk Miljøteknologi skal der lyde ros til Miljø- og Fødevareminister Jakob Elleman-Jensen, der nu skaber ro omkring svovlovervågningen i de danske farvande.

DMT medlem Explicit, der siden 2017 har stået for overvågningen med sniffere placeret på helikoptere, droner og på Øresundsbroen får lov til at fortsætte indsatsen. I alt afsætter regeringen 12 mio. kr. fordelt over 4 år til sikre en stærk kontrol med luftforureningen fra skibe.

Indsatsen med svovlovervågning rækker bredt ud i samfundet. Det er i alles interesse, at vi arbejder for at minimere skibenes negative effekt på luftkvaliteten, men det sætter også gang i hjulene hos danske producenter af røggasrensesystemer, som f.eks. scrubbere.

Derudover fungerer indsatsen som et udstillingsvindue for de teknologier vi udvikler og benytter her i Danmark. Det er vigtigt i forhold til eksportmuligheder og det udgør en af grundstammerne i Luftvisionen, som regeringen lancerede i januar.

En opfordring herfra er, at Danmark nu skal fastholde momentum og styrke det internationale diplomati for at sikre, at IMOs 2020-regler håndhæves internationalt også. Det vil sige, at skibe fra 2020 ikke må sejle på brændstof, der indeholder mere end 0,5 % svovl, medmindre skibet har renseteknologi installeret til at rense røgen. Derudover er det forbudt overhovedet at have ulovligt brændstof om bord.

Foto: Charlie9 Helicopters