Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

ÅBENT FOR TILMELDINGER NU

Mandag d. 27. januar 2020
Sted: Teknologisk institut, Gregersensvej 8, 2630 Taastrup

Foreløbigt program og tilmelding

Hvordan styrker og accelererer vi den grønne omstilling?
Vær med til at se ind i den miljøteknologiske fremtid


10.00-10.30: Velkomsttale:
Lea Wermelin, Miljøminister

Debat i plenum


10.30-11.00: Key-note: Danmark som grøn vindernation – hvor langt er vi og hvad mangler vi?

Oplæg ved Mikael Skou Andersen, professor på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Koordinator for projektet: “New Nordic Ways to Green Growth”.

 


11.00 -11.30: Status på grøn forskning og udvikling: Har vi den rigtige organisering, er finansieringen på plads og er indsatsen ift. erhvervslivet fokuseret nok?

Oplæg ved institutdirektør Claus Hélix-Nielsen, institut for vand og miljøteknologi, DTU
– replik fra Jesper Nerlov, forskningsdirektør, Haldor Topsøe  

 


11.30 – 12:00: Erhvervspolitik, der kan understøtte den
grønne omstilling – status og behov for nye tiltag?

Oplæg ved Anders Eldrup, tidligere administrerende direktør i DONG Energy, tidligere departementschef i Finansministeriet  og formand for regeringens kommission for grøn omstilling af personbiler


12.00 – 12.30: Internationalt udsyn:

Hvordan styrker vi EU og globalt den grønne omstilling – og gør Danmark til grønt foregangsland?

Paneldebat med Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for de Konservative, og Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.


12.30-13.30: Frokost


13.30 – 15.30: 4 Spor: Vær med til at se ind i den miljøteknologiske fremtid

Hvert spor indeholder oplæg og debat om:

Tendenser og fremtidssyn:

  • Marked
  • Krav fra samfund og borgere
  • Teknologi
  • Politik
  • Fremsynede virksomheders grønne strategier

Plenumdebatter i hvert spor afsluttes med opsamling af fremadrettede politiske konklusioner og anbefalinger

 

 


De fire spor tilrettelægges i samarbejde med FORCE Technology, Teknologisk Institut og DHI.


15.30– 15.45: Pause


15.45 – 16.45: Politisk paneldebat med ledende MF’ere

Anbefalinger fra de fire spor præsenteres for politikerne:
Vi har inviteret Mette Gjerskov (S), Jacob Jensen (V) og Ida Auken (RV) til en debat om, hvordan vi i fællesskab kan styrke og accelerere den grønne omstilling.


16:45 – 17.00: Opsamling og afslutning

v. formand for Dansk Miljøteknologi,adm. Direktør i Krüger Leif Bentsen

 

 

 

 

 


TILMELDING VIA TOPMØDET ER DETTE LINK