Arkiv

Svar fra miljøministeren om prioritering af bioøkonomi.

DMT har spurgt miljøministeren og fødevareministeren om deres politiske prioritering af bioøkonomi på tværs af værdikæden. Miljøministeren har svaret.

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

Vi kan udvikle grøn teknologi og skabe job i hele landet ved at bruge naturens råmaterialer på nye måder. Men det kræver politiske prioriteringer, bl.a. i den kommende klimaplan for landbrug. Forårets forhandlinger om cirkulær…

Teknologiske muligheder i bioøkonomi

Fælles brev til Miljø- og fødevareministeren

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Vi sætter fokus på de gode muligheder for at udnytte bioressourcerne. De politiske svar er klare - Erling Bonnesen, Miljøordfører fra Venstre siger: "Vi vil den grønne omstilling i Venstre og bioraffinering ligger som en… Læs mere

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffineringer i Avisen Danmark tirsdag d. 22.9.20 med denne artikel (bag lås og slå). Budskabet er: sæt turbo på genanvendelsen af det, som vi i dag betragter som affald, i produktionen af…

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

En ny rapport fra Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering kortlægger for første gang den danske bioraffineringssektor - herunder de danske nuværende og kommende aktører indenfor området. Rapporten tegner et billede af de største muligheder og barrierer… Læs mere

Partnerskabsmøde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter

Partnerskabsmøde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter

Partnerskabet afholdt 23. juni 2020 møde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter. Forbrugernes præferencer blev diskuteret med udgangspunkt i oplæg fra Thomas Roland, afd. chef for ansvarlighed, COOP og virksomhedernes efterspørgsel pba oplæg fra Thomas Bak… Læs mere

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Mette Boye i Altinget på vegne af Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Læs hele artiklen her

Nyt notat fra Partnerskabet: Bæredygtige flybrændstoffer

Partnerskabet har netop udgivet dette notat, der henviser sig til beslutningstagere og i kort form summerer potentialer, barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Notatet samler en række konkrete anbefalinger til politikerne.

Høring i Folketinget om Bioøkonomi

Succesfuld høring i Folketinget om bioøkonomi med fælles budskab om behov for national bioøkonomistrategi. Miljø- og fødevareudvalget følger op. Se hele høringen her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6314.aspx?as=1#player