Arkiv

Møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering 2022

Møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering 2022

2022 byder på en række spændende møder i Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Se den fulde oversigt over mødeaktiviteter her.

Bioraffinering - de vigtigste udviklingsområder

Bioraffinering - de vigtigste udviklingsområder

Partnerskabet har bestilt dette notat hos NIRAS med det formål at identificere og pege på nogle af fokusområderne med væsentligt udviklingspotentiale inden for bioraffinering i Danmark. Udarbejdelsen af notat er støttet af GUDP.

Nyt medlem

Nyt medlem

Velkommen til Dansk Biokemi som nyt medlem af Dansk Miljøteknologi og Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering.

Partnerskabets 3 ønsker til klimaforhandlinger

Partnerskabets 3 ønsker til klimaforhandlinger

Lige nu forhandles landbrugets bidrag til klimamålet. I udspil fra regeringen er der stort fokus på bioraffinering. Det hilser vi velkomment og har tre gode bæredygtige bud på, hvordan ambitioner kan blive til klimavenlig fremtid.… Læs mere

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Foråret 2021 byder på en række spændende møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering. Læs mere om mødeprogrammet her.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Fg. erhvervsminister Dan Jørgensen siger: jeg har noteret, at der fra tre klimapartnerskaber, Det Nationale Bioøkonomipanel og andre er efterspurgt en strategisk tilgang til bioøkonomien. Der er afsat midler til at gennemføre en analyse, som… Læs mere

Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering skriver til Klima- og energiudvalget og til Miljø- og fødevareudvalgets medlemmer med en opfordring om at prioritere, at der i de kommende forhandlinger om en klimaplan for landbrug tages beslutning om… Læs mere

Svar fra miljøministeren om prioritering af bioøkonomi.

DMT har spurgt miljøministeren og fødevareministeren om deres politiske prioritering af bioøkonomi på tværs af værdikæden. Miljøministeren har svaret.