Arkiv

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Vi sætter fokus på de gode muligheder for at udnytte bioressourcerne. De politiske svar er klare - Erling Bonnesen, Miljøordfører fra Venstre siger: "Vi vil den grønne omstilling i Venstre og bioraffinering ligger som en… Læs mere

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffineringer i Avisen Danmark tirsdag d. 22.9.20 med denne artikel (bag lås og slå). Budskabet er: sæt turbo på genanvendelsen af det, som vi i dag betragter som affald, i produktionen af…

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

En ny rapport fra Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering kortlægger for første gang den danske bioraffineringssektor - herunder de danske nuværende og kommende aktører indenfor området. Rapporten tegner et billede af de største muligheder og barrierer… Læs mere

Partnerskabsmøde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter

Partnerskabsmøde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter

Partnerskabet afholdt 23. juni 2020 møde om efterspørgsel efter bioøkonomiske produkter. Forbrugernes præferencer blev diskuteret med udgangspunkt i oplæg fra Thomas Roland, afd. chef for ansvarlighed, COOP og virksomhedernes efterspørgsel pba oplæg fra Thomas Bak… Læs mere

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Mette Boye i Altinget på vegne af Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Læs hele artiklen her

Nyt notat fra Partnerskabet: Bæredygtige flybrændstoffer

Partnerskabet har netop udgivet dette notat, der henviser sig til beslutningstagere og i kort form summerer potentialer, barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Notatet samler en række konkrete anbefalinger til politikerne.

Høring i Folketinget om Bioøkonomi

Succesfuld høring i Folketinget om bioøkonomi med fælles budskab om behov for national bioøkonomistrategi. Miljø- og fødevareudvalget følger op. Se hele høringen her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6314.aspx?as=1#player

Derfor har vi brug for en national bioøkonomi strategi

Debatindlæg i Altinget fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Novozymes og Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering

Debatindlæg: Husk bioøkonomien i Klimapartnerskaberne

Debatartikel fra Altinget 20. november 2019: Regeringen har med store ambitioner lanceret 13 nye klimapartnerskaber. Bioøkonomi har mange klima- og forretningsmæssige fordele, men lader til at glimre ved sit fravær, skriver Mette Boye fra Partnerskab… Læs mere