Arkiv

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Ros til Klimapartnerskaber for at pege på bioøkonomi

Mette Boye i Altinget på vegne af Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Læs hele artiklen her

Nyt notat fra Partnerskabet: Bæredygtige flybrændstoffer

Partnerskabet har netop udgivet dette notat, der henviser sig til beslutningstagere og i kort form summerer potentialer, barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Notatet samler en række konkrete anbefalinger til politikerne.

Høring i Folketinget om Bioøkonomi

Succesfuld høring i Folketinget om bioøkonomi med fælles budskab om behov for national bioøkonomistrategi. Miljø- og fødevareudvalget følger op. Se hele høringen her: https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/mof/tv.6314.aspx?as=1#player

Derfor har vi brug for en national bioøkonomi strategi

Debatindlæg i Altinget fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Novozymes og Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering

Debatindlæg: Husk bioøkonomien i Klimapartnerskaberne

Debatartikel fra Altinget 20. november 2019: Regeringen har med store ambitioner lanceret 13 nye klimapartnerskaber. Bioøkonomi har mange klima- og forretningsmæssige fordele, men lader til at glimre ved sit fravær, skriver Mette Boye fra Partnerskab… Læs mere

Bioraffinering og protein - nyt notat fra Partnerskabet

Bioraffinering og protein - nyt notat fra Partnerskabet

Partnerskabet mødtes hos Miljø- og Fødevareministeriet 2.10.19 for at diskutere potentialer og barrierer for kommercialisering af proteinværdikæder i Danmark. Mødet resulterede i et notat med de identificerede, vigtigste potentialer, barrierer og ønskede indsatser. Målgruppen er… Læs mere

Høring i Folketinget om bioøkonomi og konference 6. februar 2020

Høring i Folketinget om bioøkonomi og konference 6. februar 2020

Sæt X i kalenderen d. 6.2.20, hvor Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg inviterer til åben høring på Christiansborg om bioøkonomi. Høringen er en opfølgning på udvalgets høring i 2017, og er åben for alle.

Møde i Partnerskabet om bæredygtigt flybrændstof 26.11.19

Partnerskabet afholder møde hos CPH Lufthavn for at sætte fokus på potentialer og barrierer for bæredygtige flybrændstoffer. Denne brandvarme dagsorden kræver samarbejde på tværs af værdikæden og politisk opmærksomhed og ambitioner.