Arkiv

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering i foråret 2021

Foråret 2021 byder på en række spændende møder i Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering. Læs mere om mødeprogrammet her.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Fg. erhvervsminister Dan Jørgensen siger: jeg har noteret, at der fra tre klimapartnerskaber, Det Nationale Bioøkonomipanel og andre er efterspurgt en strategisk tilgang til bioøkonomien. Der er afsat midler til at gennemføre en analyse, som… Læs mere

Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering skriver til Klima- og energiudvalget og til Miljø- og fødevareudvalgets medlemmer med en opfordring om at prioritere, at der i de kommende forhandlinger om en klimaplan for landbrug tages beslutning om… Læs mere

Svar fra miljøministeren om prioritering af bioøkonomi.

DMT har spurgt miljøministeren og fødevareministeren om deres politiske prioritering af bioøkonomi på tværs af værdikæden. Miljøministeren har svaret.

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

Vi kan udvikle grøn teknologi og skabe job i hele landet ved at bruge naturens råmaterialer på nye måder. Men det kræver politiske prioriteringer, bl.a. i den kommende klimaplan for landbrug. Forårets forhandlinger om cirkulær…

Teknologiske muligheder i bioøkonomi

Fælles brev til Miljø- og fødevareministeren

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Fokus på bioraffinering i nyt nummer af DMT blad

Vi sætter fokus på de gode muligheder for at udnytte bioressourcerne. De politiske svar er klare - Erling Bonnesen, Miljøordfører fra Venstre siger: "Vi vil den grønne omstilling i Venstre og bioraffinering ligger som en… Læs mere

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffineringer i Avisen Danmark tirsdag d. 22.9.20 med denne artikel (bag lås og slå). Budskabet er: sæt turbo på genanvendelsen af det, som vi i dag betragter som affald, i produktionen af…

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

Ny rapport sætter bioøkonomien på landkortet

En ny rapport fra Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering kortlægger for første gang den danske bioraffineringssektor - herunder de danske nuværende og kommende aktører indenfor området. Rapporten tegner et billede af de største muligheder og barrierer… Læs mere