Arkiv

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådet peger i sin netop udgivne statusrapport på, at vi med de allerede vedtagne initiativer alene ser ud til at nå en tredjedel af 70 % reduktionsmålet i 2030 (1), og at regeringen ikke har… Læs mere

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Rasmus Nordqvist (SF) har stillet en række spørgsmål om ammoniakudledning fra landbruget til hhv. miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Besvarelserne berører blandt andet nedfældning, grænseværdier for ammoniak, forholdet mellem omkostninger forbundet med… Læs mere

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Sådan bør udbud af oprensningsopgaven se ud!

TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, DAPO og Miljøministeriet inviterer til online topmøde i Luftvisionen d. 29. januar 2021 fra kl. 10-12.

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

Vi kan udvikle grøn teknologi og skabe job i hele landet ved at bruge naturens råmaterialer på nye måder. Men det kræver politiske prioriteringer, bl.a. i den kommende klimaplan for landbrug. Forårets forhandlinger om cirkulær…

Workshop om den kommende eksportstrategi for vandteknologi

Workshop om den kommende eksportstrategi for vandteknologi

Eksporten af dansk vandteknologi er i dag en styrkeposition, som udgør ca. 20 mia. kr. årligt. Det er af vandbranchen vurderet, at eksportpotentialet de kommende år er stort, men det vurderes samtidig, at der er… Læs mere

Altinget: Miljøbranchen langer hårdt ud efter regeringens ammoniak-udvalg

Altinget: Miljøbranchen langer hårdt ud efter regeringens ammoniak-udvalg

"Regeringens ammoniakudvalg rammer langt forbi målet". Det er meldingen fra Dansk Miljøteknologi, der citeres i artikel i Altinget