Arkiv

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Rasmus Nordqvist (SF) har stillet en række spørgsmål om ammoniakudledning fra landbruget til hhv. miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Besvarelserne berører blandt andet nedfældning, grænseværdier for ammoniak, forholdet mellem omkostninger forbundet med… Læs mere

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Dansk Miljøteknologi i Altinget sammen med Signe Munk (SF)

Sådan bør udbud af oprensningsopgaven se ud!

TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

TOPMØDE OM LUFTVISIONEN

Dansk Miljøteknologi, Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, DAPO og Miljøministeriet inviterer til online topmøde i Luftvisionen d. 29. januar 2021 fra kl. 10-12.

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

FH og Dansk Miljøteknologi i Jyllandsposten med fælles budskab

Vi kan udvikle grøn teknologi og skabe job i hele landet ved at bruge naturens råmaterialer på nye måder. Men det kræver politiske prioriteringer, bl.a. i den kommende klimaplan for landbrug. Forårets forhandlinger om cirkulær…

Workshop om den kommende eksportstrategi for vandteknologi

Workshop om den kommende eksportstrategi for vandteknologi

Eksporten af dansk vandteknologi er i dag en styrkeposition, som udgør ca. 20 mia. kr. årligt. Det er af vandbranchen vurderet, at eksportpotentialet de kommende år er stort, men det vurderes samtidig, at der er… Læs mere

Altinget: Miljøbranchen langer hårdt ud efter regeringens ammoniak-udvalg

Altinget: Miljøbranchen langer hårdt ud efter regeringens ammoniak-udvalg

"Regeringens ammoniakudvalg rammer langt forbi målet". Det er meldingen fra Dansk Miljøteknologi, der citeres i artikel i Altinget

Dansk Miljøteknologis kommentarer og anbefalinger til NEC-udvalgets rapport om reduktion af ammoniakemissioner

Dansk Miljøteknologis kommentarer og anbefalinger til NEC-udvalgets rapport om reduktion af ammoniakemissioner

Ekspertudvalget vedr. ammoniakreducerende tiltag har fremlagt deres anbefalinger. Udvalgets rapport og anbefalinger er helt utilstrækkelige. Læs hele Dansk Miljøteknologis svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Teknologiske muligheder i bioøkonomi

Fælles brev til Miljø- og fødevareministeren

Så er den nye udgave af Dansk miljøteknologi ude!

Så er den nye udgave af Dansk miljøteknologi ude!

I dette nummer kan I bl.a. læse om: Håndhævelse af krav til udledninger fra skibsfart Generationsforureninger Kloakoverløb EU’s direktiv om byspildevand Potentialer i udnyttelse af bioressourcer Klimagevinster ved bedre gyllehåndtering Genbrug af renset luft i…