Arkiv

DMT i Altinget: Nye vandplaner kan bringe Danmark i front på vandteknologi

DMT i Altinget: Nye vandplaner kan bringe Danmark i front på vandteknologi

Vi gribe vandplanerne anderledes an og opmuntre til innovation og performance i stedet for kun at se omkostninger. Læs artiklen her.

Brev til Klima- og forsyningsministeren: Manglende anvendelse af TCO i vand- og spildevandsforsyningerne

Brev til Klima- og forsyningsministeren: Manglende anvendelse af TCO i vand- og spildevandsforsyningerne

DMT og DI opfordrer til obligatorisk anvendelse af TCO vurderinger ved investeringer og større indkøb hos vandselskaber. Læs brevet her.

Dansk Miljøteknologi i JA Aktuelt: Landbrug og miljøteknologi skal gå hånd i hånd i klimaomstillingen

Dansk Miljøteknologi i JA Aktuelt: Landbrug og miljøteknologi skal gå hånd i hånd i klimaomstillingen

Klimatiltagene i landbruget skal tænkes ind i en bredere grøn dagsorden - og det teknologiske potentiale stort. Læs artiklen her.

DMT i magasinet TEKNIK OG MILJØ: Kommunalt handlerum i forhold til forureningen fra brændeovne

DMT i magasinet TEKNIK OG MILJØ: Kommunalt handlerum i forhold til forureningen fra brændeovne

Kommuner bør kunne udpege byområder, hvor der kan stilles krav til udledning af skadelige partikler fra brændefyring. Læs artiklen her.

Program for Vandpolitisk Netværk 2021

Program for Vandpolitisk Netværk 2021

Vi ser frem til et år spækket med spændende møder i Vandpolitisk Netværk. Læs mere om mødeprogrammet for 2021 her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Vandplaner skal ikke længere være på forurenernes vilkår

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Vandplaner skal ikke længere være på forurenernes vilkår

I 1980’erne var den danske miljøindsats på sit højdepunkt, og vi fik vendt negative tendenser til det bedre. Men i dag er vanddebatten domineret af nøl og besparelser. Vi skal finde ambitionerne frem igen!

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådet peger i sin netop udgivne statusrapport på, at vi med de allerede vedtagne initiativer alene ser ud til at nå en tredjedel af 70 % reduktionsmålet i 2030 (1), og at regeringen ikke har… Læs mere

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Rasmus Nordqvist (SF) har stillet en række spørgsmål om ammoniakudledning fra landbruget til hhv. miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Besvarelserne berører blandt andet nedfældning, grænseværdier for ammoniak, forholdet mellem omkostninger forbundet med… Læs mere