Arkiv

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Udtagning af kvælstofpulje til havbrug og reduktion af samlet kvælstofpulje til miljø- og ressourceeffektive dambrug