Arkiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

DMT høringsvar vedr. det danske forhandlingsoplæg til det reviderede Byspildevandsdirektiv

Forhandlingerne vedr. EU reviderede Byspildevandsdirektiv er på vej ind i de sidste intense forhandlinger. I den forbindelse har Dansk Miljøteknologi afgivet høringssvar vedr. det danske forhandlingsoplæg.

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Snart er det slut med at fyre for gråspurvene, hvilket er en glædelig nyhed for energiforbruget, klimaet og for salget af ventilationsløsninger med genanvendelse. Læs mere her.

DMT's høringssvar vedrørende EU-kommissionens offentliggørelse af forslag til nye EURO norm 7 standarder

DMT's høringssvar vedrørende EU-kommissionens offentliggørelse af forslag til nye EURO norm 7 standarder

DMT hilser det velkomment, at euronormen samler EURO norm 6 i én forordning, og at normen gælder alle typer køretøjer, men mener at ambitionsniveauet er for lavt. Læs hele høringssvaret her.

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revideret direktiv for byspildevand. Det er et ambitiøst forslag med et tiltrængt fokus på ressourcer, energi, og miljøfarlige stoffer men Danmark skal arbejde for, at… Læs mere

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Dansk Miljøteknologi fremsendte før sommerferien et åbent brev til Dan Jørgensen, hvor vi opfordrede ham til gå personligt ind i arbejdet med at sikre fremdrift i processen og finde løsninger på de problemer, som er…

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT savner, at forslaget forholder sig til hvordan innovation og teknologiudvikling konkret inddrages og understøttes gennem den økonomiske regulering. Læs høringssvaret her.

DMT´s høringssvar til ny regulering til begrænsning af metantab fra biogasanlæg

Dansk Miljøteknologi hilser de nye regler velkommen, men vi efterspørger en innovativ regulering med inddragelse af totalmålinger

DMT høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027

DMT høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027

DMT har afgivet høringssvar til ny akvakulturstrategi 2022-2027. Udkastet viser gode takter, men glimrer ved fraværet af N-kvoter. Læs høringssvaret her.

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologis høringssvar til forslag til vandområdeplaner for tredje planperiode 2021-2027

Dansk Miljøteknologi mener, at der skal skrues kraftigt op for indsatserne og tempoet i denne tredje planperiode, da Danmark stadig er langt fra målet om at opnå god tilstand i vandmiljøet