Arkiv

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om 3. vandplansperiode. Se hele svaret her.

Høringssvar om By-spildevandsdirektiv

Høringssvar om By-spildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har indgivet høringssvar til evalueringen af EU's by-spildevandsdirektiv. Vi takker for de mange gode input.

Høringssvar om miljøzonerne

Dansk Miljøteknologis høringssvar om rammenotat om drikkevanddirektivet

Høringsvar vedrørende RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIELUDVALGAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

Høringssvar om lugtvejledningen

DMT høringsvar vedrørende bioøkonomi

DMT høringsvar vedrørende bioøkonomi

EU Kommissionen er kommet med 14 nye tiltag for at konkretisere Europas Bioøkonomi strategi. Dansk Miljøteknologi ønsker, at den danske Regering skal arbejde for en højt ambitionsniveau i udviklingen af bioøkonomien, hvor også miljøteknologien spiller… Læs mere

Ressource- og affaldsplan 2024

Ressource- og affaldsplan 2024