Arkiv

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om 3. vandplansperiode. Se hele svaret her.

Høringssvar om By-spildevandsdirektiv

Høringssvar om By-spildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har indgivet høringssvar til evalueringen af EU's by-spildevandsdirektiv. Vi takker for de mange gode input.

Høringssvar om miljøzonerne

Dansk Miljøteknologis høringssvar om rammenotat om drikkevanddirektivet

Høringsvar vedrørende RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIELUDVALGAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

Høringssvar om lugtvejledningen