Dansk Miljøteknologi håber på øget opmærksomhed på dansk cleantech

Dansk Miljøteknologi håber på øget opmærksomhed på dansk cleantech

Dansk Miljøteknologi hilser Jakob Ellemann-Jensen velkommen som ny miljø- og fødevareminister og håber på et godt samarbejde.

”Miljøpolitik handler i høj grad om renere teknologi og om at producere mere med mindre påvirkning af ressourcer, klima og miljø”, siger Jørn Jespersen, direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi.

”Vi håber derfor på, at den nye minister vil arbejde for mere fokus på innovation og udvikling af miljøteknologien, som regeringsgrundlaget jo også lægger op til”, siger Jørn Jespersen.

”Og vi håber, at ministeren vil sikre en balance mellem hensyn til landbruget og til miljøet, som kan sikre udvikling i de virksomheder, som udvikler teknologier, der kan begrænse udledninger fra landbruget og dermed påvirke natur, klima, miljø og sundhed”, fortsætter Jørn Jespersen.

”Cleantech udgør samlet en mindst lige så stor industriklynge som hele fødevareklyngen og derfor bør den også nyde den samme politiske bevågenhed. Det håber vi, at den nye miljø- og fødevareminister vil være opmærksom på”, slutter Jørn Jespersen.