Rapport om indflydelse på reguleringsprocessen for smv'er

Rapport om indflydelse på reguleringsprocessen for smv'er

Dansk Miljøteknologi har i samarbejde med DHI udarbejdet en rapport om hvordan små og mellemstore virksomheder opnår indflydelse på den lovgivning og de beslutningsprocesser der vedrører deres forretningsområde.

Rapporten er udarbejdet for Innovationsnetværket for Miljøteknologi og indeholder samtidig en pjece med 10 gode råd til hvordan virksomhederne kan planlægge og håndtere påvirkning af den relevante regulering.

Se Rapporten Tålmodig er en dyd og pjecen”10 gode råd”