Analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner (opdateret december 2015)

Dansk Miljøteknologi har gennemgået de færdige klimatilpasningsplaner i foråret 2015. I december 2015 har kommunerne kommenteret analysen og indsendt tilføjelser.

Læs analyse af de kommunale klimatilpasningsplaner
og se bilag med analysens opdaterede dataudtræk