ÅRSMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2020

ÅRSMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2020

MØDET ER FOR MEDLEMMER AF DANSK MILJØTEKNOLOGI

Force Technology, Park Alle 345, 2605
Den 29. september 2020

Tilmeld dig til mødet her


Program


14.15 – 14.30:  Ankomst og registrering


14.30 – 14.35: Velkomst ved FORCE Technology og Dansk Miljøteknologi


14.35 – 15.30: Miljøpolitisk debat om grøn erhvervspolitik: Katarina Ammitzbøll (MF, K) (tbc),  Signe Munk (MF, SF) (tbc) og  Anne Paulin (MF, S) (tbc) med præsentation af 3 miljøteknologiske cases fra DMT-medlemmer


15.45 – 17.15: Generalforsamling


17.45 – 18.45: Sessioner

Session 1: Vandmiljøplaner, rene åer og søer – hvad skal med i de nye vandmiljøplaner 2021?

Session 2: Digitalisering i vandsektoren – status og politiske potentialer

Session 3: Klimaneutral vandsektor – politisk opfølgning på målet

Session 4: Drikkevand – tendenser og nye muligheder i drikkevandssektoren

Session 5: Klimatilpasning 2.0 – Nye regler for overfladeprojekter, overløb

Session 6: Cirkulær bioøkonomi, bidrag fra miljøteknologiske virksomheder til bioraffinering

Session 7: Reduktion af luftemissioner fra transport (bil og skib)

Session 8: Reduktion af luftemissioner industri

Session 9: Jordforurening – politisk status og kommende samarbejde

Session 10: Nedbringelse af landbrugets emissioner – hvad er med i klimaplanerne?


18.45-19.15: Politisk tale – Tommy Ahlers (MF, V) (tbc)

Grøn og innovativ erhvervspolitik

 

 

 

 


19.15 – 21.30: Middag