Nyheder

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådets statusrapport: DMT støtter afgift på drivhusgasser

Klimarådet peger i sin netop udgivne statusrapport på, at vi med de allerede vedtagne initiativer alene ser ud til at nå en tredjedel af 70 % reduktionsmålet i 2030 (1), og at regeringen ikke har anskueliggjort hvordan vi når de resterende reduktioner.

Se flere nyheder
Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet - DMT i Altinget

Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet – DMT i Altinget

Overvågningen af uønskede kemiske stoffer i det danske vandmiljø er utilstrækkelig. Dansk Miljøteknologi præsenterer fire ambitioner for den kommende strategi for miljøfarlige stoffer.

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Cirkulær økonomi handlingsplan mangler ambitioner

Vi støtter handlingsplanens fokus på biomasse og bioøkonomi, herunder det konkrete initiativ om en analyse af dansk biomasse, og konstateringen af danske styrkepositioner indenfor bioraffinering mv. Men - vi savner en konkret formuleret ambition for… Læs mere

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Folketingsspørgsmål om reduktion af ammoniak nu besvaret

Rasmus Nordqvist (SF) har stillet en række spørgsmål om ammoniakudledning fra landbruget til hhv. miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Besvarelserne berører blandt andet nedfældning, grænseværdier for ammoniak, forholdet mellem omkostninger forbundet med… Læs mere