Nyheder

Brev fra ministeriet: Klimatilpasningsplanen trækker ud

Brev fra ministeriet: Klimatilpasningsplanen trækker ud

DMT har modtaget en opdateret status på arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan fra Miljøministeriet. Læs brevet her.

Se flere nyheder
Gode takter i den færdigt forhandlede aftale om ’Grønnere byer’

Gode takter i den færdigt forhandlede aftale om ’Grønnere byer’

DMT har under forhandlingerne løbende været inddraget, og vi er positivt stemt overfor udfaldet af aftalen. Læs hele aftalen her.

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

DMT høringssvar vedr. opdatering af spørgsmål/svar (FAQ) om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Det haster med gode svar fra Miljøstyrelsen til kommuner om udledning af miljøfarlige stoffer fra renseanlæg. Læs høringssvaret her.

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

DMT kommentar vedr. klimaforhandlingerne på landbrugsområdet

Presset for at få en aftale om landbrugets klimaindsats er stort, og øjensynligt er fødevareministeren nu ved at miste tålmodigheden. Det er vi også, for det haster.